Odpady24.pl - Recykling odpadów, Prace Szczególnie Niebezpieczne.
+48 14 696 04 60
biuro@odpady24.pl

 USŁUGI  EKO.RECYKLINGU

Świadczymy szereg usług, które pomogą Ci w procesie recyklingu
RECYKLING KARTONU
Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii.
RECYKLING SZKŁA
Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania.
ODBIÓR ODPADÓW
Na życzenie klienta odbieramy odpady do miejsca składowania.
EKO PRZYJAZNY
Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.


   

NOWA IDEA EKO RECYKLINGU 


Zawsze staramy się usprawniać procesy recyklingu odpadów
img

PROCES RECYKLINGU ODPADÓW

 

Recykling to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Jest to system pełnej organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. PRZECZYTAJ O RECYKLINGU POSZCZEGÓLNYCH GRUP

CO I JAK PODDAWAĆ RECYKLINGOWI


RECYKLING PAPIERU
CO ZROBIĆ Z PAPIEREM

Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy drzew.


ELEKTROODPADY
CO ZROBIĆ Z ELEKTROODPADAMI

Elektroodpady to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie.RECYKLING ODPADÓW
CO ZROBIĆ Z ODPADAMI

Odpady biodegradowalne są to odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
RECYKLING TEKSTYLIÓW
CO ZROBIC Z TEKSTYLIAMI

Recykling tekstyliów to metoda ponownego użycia lub przetwarzania odzieży, różnych materiałów włóknistych i strzępów ubrań z pro- cesu produkcyjnego.


ZACZNIJ SEGREGOWAĆ JUŻ TERAZ

I pomóż Nam ratować Środowisko Naturalne.

Odpady24.pl - Recykling odpadów, Prace Szczególnie Niebezpieczne.

Lista firm i instytucji które zaufały naszemu procesowi recyklingu, dołącz i Ty.